Δευτέρα - Παρασκευή
09:00-10:00 Κωνσταντίνα Ευαγγέλου
10:00-13:00 Νανή Παυλίδη
13:00-16:00 Γιώργος Παπατριανταφίλου
16:00-20:00 Ελένη Νικολάου
20:00-22:00 Έμμα Βραζέλη
22:00-24:00 Φόνη Βραζέλη
00:00-09:00 Kiss Music


Σάββατο
00:00-01:00 Kiss Music
01:00-10:00 Kiss Music
10:00-13:00 Kiss Music
13:00-14:00 Kiss Music
14:00-17:00 Kiss Music
17:00-20:00 Kiss Music
20:00-22:00 Kiss Music
22:00-00:00 Κώστας Τσίγκρος

Πρόγραμμα
© 1998 - 2012 | All rights reserved
Powered and designed by: Netxl
Περιοχή:
Νέα Ζωή, Ιωάννινα 
Τηλέφωνο:
2651035931
Φαξ:
2651035628
Email:
info@thekiss.gr